Dessa villkor styr din interaktion med och användningen av
webbplats
www.headonproducts.com ,
upprättande av ett avtal mellan dig och Headon Products AB, härefter kallas Headon-produkter, oss, vi eller våra.

Genom att göra ett köp från eller navigera på denna webbplats anger du din samtycker till att följa dessa villkor. Vi rekommenderar starkt att du granska och förstå villkoren noggrant innan du använder vår hemsida. Din tillgång till eller användning av någon del av webbplatsen betyder att du samtycke till dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren i detta avtal i sin helhet måste du avstå från att gå in på webbplatsen eller använda någon av våra tjänster.

Vi förbehåller oss den exklusiva rätten att modifiera, ändra eller ersätta innehållet i dessa villkor efter eget gottfinnande genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella
revisioner. Din fortsatta användning eller åtkomst av webbplatsen efter publiceringen av eventuella ändringar innebär att du accepterar dessa ändringar. Om du har frågor angående användarvillkoren, vänligen rikta dem till oss på info@headonproducts.com.

Skydd av personuppgifter

Vårt engagemang för att skydda din integritet online är orubbligt. För omfattande information om hur vi samlar in, använder och hanterar data om dig, se vår integritetspolicy.

Onlinebutiksbestämmelser

Du är strängt förbjuden att överföra maskar, virus eller annan skadlig kod. Våra produkter får inte användas för något otillåtet eller obehörigt ändamål. När du använder våra tjänster får du dessutom inte bryta mot några regler i
din jurisdiktion, som omfattar, men inte är begränsad till, upphovsrättslagar.
Om du inte följer eller bryter mot något av dessa villkor kommer du att omedelbart avsluta din åtkomst.

Angående fel

Observera att vår webbplats ibland kan innehålla typografiska fel. Sådan felaktigheter kan hänföra sig till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, produktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi har rätten att rätta till eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information, eller annullera beställningar, om någon information inom tjänsten eller på någon länkad webbplats skulle visa sig vara felaktig vid något tillfälle, utan föregående meddelande, inklusive efter att inlämnande av din beställning.

Ändringar i innehåll, produkter och prissättning

Produkter och innehåll kan ändras utan föregående meddelande. Vi reserverar
befogenhet att ändra eller avbryta innehåll eller produkter när som helst, utan varning i förväg. Prisjusteringar, korrigeringar av felaktig prissättning på alla beställningar och slutförsäljning ligger också inom vårt område. Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Skulle ett felaktigt pris vara visas, kan detta göra det nödvändigt att häva köpet, med återbetalning av alla betalningar som utförs på det lämpligaste sättet. Detta kan utföras när som helst. I sådana fall kommer vår kundtjänst att sträva efter att meddela dig via den e-postadress, faktureringsadress eller telefonnummer du tillhandahålls när du lägger din beställning.

Beställningar, fakturering och kontoinformation

Vi har rätten att vägra, begränsa eller annullera alla beställningar du gör, inklusive beställningar per individ, ålderskategori, faktureringsadress eller beställning. Dessa begränsningar kan gälla beställningar som görs via samma kundkonto, samma kreditkort eller beställningar som involverar samma fakturerings- och leveransadress. I händelsen som vi gör ändringar eller upphäver en beställning kommer vi att anstränga oss för att informera dig genom att kontakta den e-postadress, faktureringsadress eller telefonnummer som angavs vid beställningstillfället. Enligt vårt eget gottfinnande förbehåller vi oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som verkar komma från distributörer, återförsäljare eller mellanhänder.

Du ansvarar för att tillhandahålla fullständig, uppdaterad och korrekt betalnings- och kontodata för alla köp som genomförs via vår webbplats. I kassan, detta inkluderar att tillhandahålla din kontoinformation och andra relevanta detaljer, såsom som din e-postadress och, i vissa fall, din faktureringsadress och kredit kortinformation, komplett med utgångsdatum, för att underlätta transaktionen färdigställande och kommunikation efter behov.

Beställningar som görs under en annan persons namn utan deras medgivande kommer att rapporteras till lämpliga myndigheter.

För frågor angående vår frakt och returer,vänligen granska vår frakt och återbetalningspolicy.

Äganderätt

Alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt och moraliska rättigheter, associerade med denna webbplats tillhör Headon Products. Användningen av varumärket, innehållet och produkterna, inklusive men inte begränsat till kopiering eller lagring av sådant innehåll, i sin helhet eller delvis, förutom för personlig, icke-kommersiell användning, kräver förhandstillstånd från Headon Products. Dessutom är användningen av webbplatsen eller dess innehåll förbjuden för följande:

- Alla olagliga syften

- Samla in eller spåra personlig information om andra

- Delta i obscena eller omoraliska aktiviteter

- Uppmuntra andras illegala handlingar

- Brott mot internationella, federala, provinsiella eller statliga lagar eller lokala
föreskrifter

- Intrång i våra immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter
andras rättigheter

- Trakassera, misshandla, förolämpa, förtala, förtala, förakta, skrämma,
eller diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, religion,
etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung ellerfunktionshinder

- Att tillhandahålla falsk eller vilseledande information

- Ladda upp eller överföra virus eller någon annan form av skadlig programvara som kan
störa funktionen eller driften av tjänsten eller någon ansluten webbplats eller andra webbplatser

- Att bedriva skräppost, nätfiske, pharming, förevändningar, spidering, crawlning eller
skrapning

- Störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för tjänsten eller någon
länkad webbplats, andra webbplatser eller internet.

Vi upprätthåller rätten att avsluta din åtkomst till denna webbplats om vi fastställer det du gör intrång i någon av dessa villkor.

Ytterligare bestämmelser

Om någon del av ovannämnda villkor
användningen anses olaglig, förbjuden eller ogiltigförklarad av någon domstol eller
tillsynsmyndighet, ska de återstående villkoren fortsätta att gälla. För alla frågor relaterade till användarvillkoren, vänligen kontakta oss på info@headonproducts.com.