På Headon Products tar vi stort ansvar för att följa det allmänna dataskyddet
Förordning (GDPR), som understryker vår respekt för din integritet och din
rätt att hantera dina personuppgifter.

Våra vägledande principer är enkla:

Vi är transparenta om den data vi samlar in och dess syfte, och vi tar allt åtgärd för att skydda dina uppgifter på det mest effektiva sättet.

Hantering av dina personuppgifter

Vi håller din integritet högt och vidtar åtgärder för att skydda den online. De personuppgifter du delar med oss ​​delas endast med partners som kräver det för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. I det här avsnittet kommer vi att beskriva hur vi samla in och använda din information, samt de rättigheter du har. Vår
praxis är i strikt överensstämmelse med GDPR. Denna integritet och cookie policy kan bli föremål för periodiska ändringar och uppdateringar. Även om vi strävar efter att meddela dig om eventuella ändringar, rekommenderar vi att du kontrollerar innehållet regelbundet.

Ansvar för din information

Headon Products AB, kallat Headon Products eller "vi", ansvarar för all personlig information vi samlar in om dig.

Dina rättigheter

Du behåller kontrollen över din personliga information och vad vi kan göra med den. Du
har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter vi har och hur vi
bearbeta det. Dessutom har du rätt att begära korrigeringar, begränsningar eller radering av din personliga information. Du har också rätt att invända mot vår behandling, inklusive invändningar mot vår direktmarknadsföring, om du anser att vi inte hanterar den på ett korrekt sätt.

Skydd och hantering av din personliga information

Vi har vidtagit både organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda din information och säkerställa efterlevnad av GDPR.

Användning av personlig information

Tillhandahållandet av beställda produkter, innehåll eller kommunikation till dig är beroende av att du tillhandahåller personlig information. För att erbjuda dessa tjänster samlar vi in
personlig information, såsom ditt namn, adress, födelsedatum, e-postadress,
telefon eller mobilnummer från www.headonproducts.com .

Informationen du lämnar kommer att användas för följande ändamål:

- Uppfyllelse av order och transaktioner

- Marknadsföring av våra produkter och innehåll

- Kundsupport

- Frakt och returer

- Förbättring och anpassning av våra tjänster

Dela med tredje part

Partners som hanterar personuppgifter för vår räkning, inklusive leverans och betalning
partners eller teknikpartners, har ingått avtal med oss. Detta säkerställer en lämplig och säker hantering av dina personuppgifter. Vi delar
dina personuppgifter med andra företag och organisationer som har oberoende informationsansvar vid behov eller när så krävs av
lag, såsom leverantörer av betalningslösningar eller myndigheter. I sådana fall är
integritetspolicyn för dessa företag och organisationer gäller. Medan Headon
Produkter strävar efter att säkerställa att tredje part som vi avslöjar personliga
information är skyldig att använda informationen enbart för avsedda ändamål, sådana oberoende tredje parter ligger utanför Headon Products kontroll. Headon Products är inte ansvarigt för sina handlingar, försummelser, hantering eller
spridning av information.

Externa länkar

Att klicka på länkar på vår webbplats kan leda dig till externa webbplatser. Vi kan inte hållas ansvariga för dessa andra webbplatsers sekretesspraxis och uppmuntrar dig att granska deras respektive sekretesspolicyer.

Cookiepolicy

Headon Products använder cookies för att övervaka din kundvagn och sammanställa statistik om varje besökare. Informationen som lagras på din enhet är helt enkelt unik identifierare utan koppling till personuppgifter. Du kan när som helst justera dina webbläsarinställningar för att acceptera eller avvisa cookies och radera lagrade cookies. Du kan utforska alla delar av våra webbplatser utan att aktivera cookies och utan
avslöja din identitet.

Säkerhet

Headon Products vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att skydda ditt personliga
information från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, bedrägeri eller olagligt avslöjande. Ändå kan inget företag helt eliminera
säkerhetsrisker. Även om vi gör allt för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet och är inte ansvariga
för säkerheten för information som överförs över internet.

Informationsgivning

Vi kan komma att avslöja din personliga information om det krävs enligt lag eller i fall av brott mot våra användarvillkor.

Frågor och information

Om du vill komma åt, ändra, ändra eller radera någon personlig information vi har
om dig, lämna in ett klagomål eller söka ytterligare information, vänligen kontakta oss
via e-post på info@headonproducts.com. Tänk på att om du väljer bort det kan du begränsa din åtkomst till vissa tjänster eller funktioner
tillgänglig via hemsidan.